rap dinleyenlerin genelde biraz sc4b1kc4b1cc4b1 tipler olmasc4b1 diye bir konu yok ki?
yok boyle bi$ii???, lakin $oyle bi$iiler war belki alakalidir:
*rap dinleyenlerin genelde biraz sıkıcı tipler olması
*rap dinleyen kızların genelde varoş olması
*idame tipler
*var böyle tipler
*proffessional 4 ü eleştiren tipler