gunz come out diye bir konu yok ki?
yok boyle bi$ii???, lakin $oyle bi$iiler war belki alakalidir:
*gunz still hot
*who got gunz
*gunz of keben
*stick to ya gunz
*throw ya gunz