god gave me style diye bir konu yok ki?
yok boyle bi$ii???, lakin $oyle bi$iiler war belki alakalidir:
*he gave his life
*i gave you power
*u like my style
*fil style
*pop style