freestyle scratchez diye bir konu yok ki?
yok boyle bi$ii???, lakin $oyle bi$iiler war belki alakalidir:
*freestyle
*7 min freestyle
*98 freestyle
*wow freestyle
*big l 95 freestyle