sagopa kajmerin şarkılarında kulandığı deyimler - bol sözlük

sagopa kajmerin şarkılarında kulandığı deyimler

başlık no:35676 okunma:415

 1. Nagehan Çetin isimli bir Öğretim Üyesi ablamızın hazırlamış olduğu makalede derlediği deyimlerdir.
  makale linki: dergipark.org.tr

  1- Ağzına sakız olmak (dedikodusuna konu olmak)
  Körkütük asalağız bu yağız delikanlının adı Sago, rapi sakız olacak
  ağız yorulacak (Marifetname)
  2- Ağzının tadını kaçırmak (neşesini, keyfini bozmak)
  Ağzının tadını ben kaçırdım sen kaşındın yalan mı (Foseptik)
  3- Akıllı geçinmek (kendini çok akıllı sanmak)
  Akıllı geçinen cehennem odunları akar gözlerinden yaş cennetin
  ırmaklarından (Tımarlı Hastane)
  4- Aklında tutmak (bir şeyi) (unutmamak/hatırından
  çıkarmamak/hatırında tutmak)
  Altı senedir aklındayım çekemedin yok farkındayım (Vasiyet)
  5- Aklını başına almak (akılsızca davranışlardan kendini kurtarmak)
  Kolo gezer kol saçını başını yol, aklı başına koy (Foseptik)
  6- Ayıbını yüzüne vurmak (birinin kusurunu yüzüne söylemek)
  Kendine bir gün kötü gözlerle bak ayıbını yüzüne vur (Kır Kalbini Ver
  Elime)
  7- Başa dönmek (bir iş için çaba harcayıp sonunda başarılı
  olamamak)
  Başa dönsün başım olmadı (Marifetname)
  Aslen okuduğum zırvalar hep den den yeniden başa dön (Cümle
  Mühendisi)
  8- Başını duvarlara vurmak (çok pişman olmak)
  Sözüm kulaklarına değsin, duvara vursun başını gücüm (Kır Kalbini
  Ver Elime)
  9- Beş para etmemek (hiçbir değeri olmamak)
  Beş para etmez incilerin döksen (Cümle Mühendisi)
  10- Beti benzi atmak (herhangi bir sebeple kanı çekilip yüzü solmak,
  korkmak)
  Ayağımın altı yer altı, soluk beniz karardı betim benzim attı kulak
  kolonların patladı (Foseptik)
  11- Bin dereden su getirmek (birini kandırmak için birçok sebep ileri
  sürmek, dil dökmek)
  Beni boğmak için bin dereden su getirdiniz (Tek Başınalığın Yolcusu)
  12- (Bir hiç uğruna) feda etmek (kıymak, gözden çıkarmak)
  Rabbenamı bir hiç uğruna tersledim (Vasiyet)
  13- Boyun eğmek (isteyerek veya istemeyerek uymak, katlanmak)
  Sosyetik namertlere boyun eğmek mi doğru olan (Tımarlı Hastane)
  14- Canını yakmak (acı verecek bir biçimde cezalandırmak)
  Münasebetsiz küfür bastım onurun canını yaktım (Vasiyet)
  15- (birine) Ceza kesmek (görevli, para cezası yazmak)
  Sahana ceza kestim, ben ağlamazken vurur dilim (Kır Kalbini Ver
  Elime)
  16- Çamur atmak (birini kötü bir işe karışmış göstermek, kara
  çalmak, iftira etmek)
  Atacakları bol çamur batacağım çok batak var (Tek Başınalığın
  Yolcusu)
  17- Çetin ceviz (bir konuda kendisiyle anlaşmak zor olan,
  düşüncesinde direnen kişi/başarılması güç iş)
  Egolarınla evlilik çetin ceviz numunelik (Marifetname)
  18- Darısı başına(bir başarı, bir mutluluk başkası için istendiğinde
  söylenen bir söz)
  Darısı başına bir temenni stili (Marifetname)
  Darısı başına kaşına gözüne bak çok itici (Marifetname)
  19- Derinlere dalmak (bir konuyu kafa yorarak ayrıntılarıyla
  düşünmek)
  Kapalı tıkalı kutuda kafayı fazla takma deline dalma (Bas
  Damarlarıma Sızlasın)
  20- Derdine deva bulmak (sıkıntıyı çözümlemek, anlatmak,
  çaresizliği yenmek)
  Dertle anlaş deva bul (Baytar)
  21- Dibe vurmak (kötü duruma düşmek)
  Toparlanın apar topar sopar batakta dibe batar (Marifetname)
  22- Dil (diller) dökmek (kandırmak, inandırmak veya yararlanmak
  için tatlı sözler söylemek)
  Ne diller döker de teslim olur kapana Juliet (Aşk Yok Artık)
  23- Dili çözülmek (konuşamayan veya susan kişi konuşmaya
  başlamak)
  Dilsiz şairin dili çözülse kulak duymaz sağırım (Tek Başınalığın
  Yolcusu)
  24- Dilini tutmak (sonunu düşünmeden, rastgele söz söylemekten
  sakınmak)
  Diline hâkim ol bak sol elimde alyans (Tek Başınalığın Yolcusu)
  25- Dilini kesmek (susmak)
  Benimle ay’lı ben’li konuşma dilini keserim (Kır Kalbini Ver Elime)
  26- Düşünüp taşınmak (konuyu bütün yönleriyle inceleyip ona göre
  davranmak, iyice düşünmek)
  Düşünür taşınır anlayamaz (Aşk Yok Artık)
  27- El bebek gül bebek (nazlı, şımarık bir biçimde)
  El bebek gül bebek bu yaşına kadar geldin (Aşk Yok Artık)
  28- Elinde kalmak (birinin bakımında, yönetiminde olmak/ bir şey
  satılamayıp sahibinde kalmak)
  Sahtekârın diss telleri ellerimde kalsın (Cümle Mühendisi)
  29- Elinden tutmak (yardım etmek/kayırmak)
  Paçozların elinden tutanlara (Tımarlı Hastane)
  30- Elinin kiri olmak (önemsiz, değersiz olmak)
  Erkeklerin elimin kiri kadının boğaza geçirin ipi (Aşk Yok Artık)
  31- Gelişi güzel yapmak (özentisiz bir şekilde yapmak)
  Gelişi güzel doğar büyür ölürdük (Aşk Yok Artık)
  32- Ağzını açıp gözünü yummak (öfke ile sonunu düşünmeden
  ağzına gelen bütün ağır sözleri söylemek)
  Kaf kef yum gözü vur sözü (Cümle Mühendisi)
  33- Güllük gülistanlık (neşe/gönül rahatlığı/bolluk içinde
  olan/sorunları bulunmayan)
  Her şey güllük gülistanlık olacak olsaydı gerçekten (Aşk Yok Artık)
  34- Hali vakti yerinde (paraca durumu iyi, zengin)
  Hali vakti yerindeyken (Aşk Yok Artık)
  35- Hatırı sayılır (oldukça çok/ önemli, saygın, saygıdeğer)
  Hatırı sayılı döşeli dayalı narı üstüne yıkılı vidası sıkılı (Bas
  Damarlarıma Sızlasın)
  36- İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batırmak (başkasından önce
  kendi kusurlarını görmek)
  İğnen anca sana batar için kapkara (Cümle Mühendisi)
  37- İki yakasını bir araya getirememek (maddi sıkıntıdan kurtulup
  rahata erememek)
  Sağlı sollu punchline getirmez bir araya iki yakanı (Foseptik)
  38- İncileri dökülmek (bir işi beğenmeyerek yapmaktan kaçınmak)
  Beş para etmez incilerin döksen (Cümle Mühendisi)
  39- İpin ucunu kaçırmak (yönetimde veya bir şeyi kullanmada
  gereken ölçüyü yitirmek)
  Aklımın ipinin ucu da kaçmış (Baytar)
  40- Kabına sığmamak (duygularına engel olamayıp taşkın
  davranışlarda bulunmak)
  Özgürlüğüm sığmaz kabına atım gemini paraladı, Kolera perde
  araladı (Foseptik)
  41- Kafayı takmak (devamlı bir konuyu/ kişiyi düşünmek, onunla
  uğraşmak)
  Kapalı tıkalı kutuda kafayı fazla takma deline dalma (Bas
  Damarlarıma Sızlasın)
  42- Kafa yormak (derin düşünmek)
  Kafamı yoramam kafam ağrısız kaygısız oh ne ala suyundan da koy
  (Foseptik)
  43- Kalbini kırmak (birini küstürecek, kendisinden soğutacak kadar
  gücendirmek, üzmek)
  Kalbim kırık tıbbi atık (Bas Damarlarıma Sızlasın)
  Tepelemesine çık Sago omzuna yüklen kır kalbini ver elime (Kır
  Kalbini Ver Elime)
  44- Kambur üstüne kambur (sıkıntı ve tersliklerin üst üste geldiğini
  anlatan bir söz)
  Kambur kambur üstüne (Bas Damarlarıma Sızlasın)
  45- Kanına girmek (birini öldürmek veya öldürtmek)
  İblis kanıma girmeni üstelerse bil ki hile vardır (Tek Başınalığın
  Yolcusu)
  46- Kapısında köpek olmak (çıkar için birinin her dediğini yapmak)
  Kapımda köpek olan işi bitince yabancı (Aşk Yok Artık)
  47- Kaşlarını çatmak (kızmak, öfkelenmek)
  Melek yanında yüzünü saklar, felek yüzüme kaş çatar (Baytar)
  48- Kendi kaşınmak (Kötü muameleyi hak edecek davranışta
  bulunmak)
  Ağzının tadını ben kaçırdım sen kaşındın yalan mı (Foseptik)
  49- Kendini paralamak (çok çaba ve özen göstermek)
  Özgürlüğüm sığmaz kabına atım gemini paraladı, Kolera perde
  araladı (Foseptik)
  50- Kendi pisliğinde boğulmak (bir insanın kendi yaptıkları
  yüzünden kendisinin zarar görmesi)
  Kendi deryalarımda kendimi zorla boğdum (Vasiyet)
  51- Kol gezmek (güvenlik amacıyla dolaşmak/dolaşmak)
  Kolo gezer kol saçını başını yol, aklı başına koy (Foseptik)
  52- Kul köle olmak (bir kimseye karşı büyük bir saygı ve bağlılıkla
  fedakârlık yapmaya hazır olmak)
  Paraya köle olmak mı (Tımarlı Hastane)
  53- Kötü gözle bakmak (bir kimse için iyi olmayan düşünceler
  beslemek, bunu belli edercesine bakmak/ cinsel duygu ile bakmak)
  Kendine bir gün kötü gözlerle bak ayıbını yüzüne vur (Kır Kalbini Ver
  Elime)
  54- (birinin) kulağının zarı patlamak (gürültü yüzünden rahatsız
  olmak)
  Ayağımın altı yer altı, soluk beniz karardı betim benzim attı kulak
  kolonların patladı (Foseptik)
  55- Küfrü basmak (küfretmek)
  Münasebetsiz küfür bastım onurun canını yaktım (Vasiyet)
  56- Maymun iştahlı (sevgi ve eğiliminde kararlılık bulunmayan,
  bugün şunu yarın ötekini beğenen)
  Ahbaplar maymun iştah sahibi, benim içim senle tok (Baytar)
  57- Anasını sat! (satayım!) (önem verme/vermem,
  aldırma/aldırmam, umursama/umursamam)anlamında kullanılan bir söz)
  İyiden iyiye para için satmışız anamızı (Tımarlı Hastane)
  58- Perde aralamak (imkân vermek)
  Özgürlüğüm sığmaz kabına atım gemini paraladı, Kolera perde
  araladı (Foseptik)
  59- Rehavet çökmek (basmak) (gevşeklik, ağırlık duymak ve uyumak
  istemek)
  Rehavet çöker omuzlarımın üzeri dolu (Cümle Mühendisi)
  60- Saçını başını yolmak (çok üzülmek, üzüntüsünden dövünmek)
  Kolo gezer kol saçını başını yol, aklı başına koy (Foseptik)
  61- Sele gitmek (sele kapılmak/ gereksiz yere telef olmak)
  Sele gitti ağustosum (Vasiyet)
  62- Sıraya dizmek (sıralamak/ topluluk içinde herkese aynı biçimde
  davranmak)
  Çıkar savaşlarında gazilerimi sıraya dizdim bozmadan (Marifetname)
  63- Sözünü kesmek (biri konuşurken söze karışıp onun konuşmasına
  fırsat vermemek)
  Sözümü kesme girişiminde bulunan herkeseydi radikal argolar
  (Vasiyet)
  64- Şahken şahbaz olmak (alay/ bir kimsenin herhangi bir sebeple
  çirkinliği veya durumunun kötülüğü artmak)
  İstanbul’un şahı şahbaz oldu (Foseptik)
  65- Mat etmek (hacamat yoluyla kan almak/ argo hafifçe yaralamak)
  Kalbin neyse nefretini de kendi elinle şah mat ettin (Kır Kalbini Ver
  Elime)
  66- Tadı kaçmak (tatsız bir duruma gelmek/ bir şey hoşa gidecek
  yönlerini yitirmek)
  Tadım iyice kaçmakta köküme işlemiş bir fobia (Bas Damarlarıma
  Sızlasın)
  67- Tadından yenmemek (çok tatlı, çok hoşa gider olmak)
  Tadından yenmez cümlelerimin balı (Tek Başınalığın Yolcusu)
  68- Tilki gibi (kurnaz kimse)
  Aşk denen illet çorak arazide tilki misal kurnaz bekçi (Baytar)
  69- Üç kuruşa satmak (çok basit bir şey için vazgeçmek)
  Üç kuruş için verdin ödünü sosyete denen paragöze (Tımarlı
  Hastane)
  70- Yerden göğe kadar (pek çok)
  Yerden göğe kadar haklı bu aşmış (Cümle Mühendisi)
  71- Yoldan çıkmak (doğru yoldan ayrılmak)
  İyiden iyiye bakıyorum da yoldan raydan çıkmışsın (Aşk Yok Artık)
  72- Taş koymak (engelleyecek biçimde davranmak)
  Cümle yolumun önüne taş (Baytar)
  73- Yüzüne vurmak (bir insanın yanlışını ya da utanacağı bir
  özelliğini açıkça söylemek)
  Bunu da yüzüme vurmasınlar (Vasiyet)
  deeptone | ? | 18.10.2020 00:18
  (#282136)
 2. birkaç makalesi olan bir yazar olarak, bu güzel sanatlar fakültesi makalelerine her zaman imrenmişimdir. 2 günde çok rahatça yapılabilen makaleler de mevcut, aylarca çeşitli akorlar üzerine deneme yapılarak sonuçlar elde edilen makalelerde. yine de hoş bir çalışma tabi. tımarlı hastane'yi bile dinlemiş. :DD
  benim inim hiphop | ? | 18.10.2020 00:57 ~ 1:00
  (#282145)
 3. Intertextualite guzeldir de bu kadar basite indirebilmek hic aklima gelmemisti*
  je me revolte donc je suis | ? | 18.10.2020 01:02
  (#282146)
 4. atasözleri üzerinden bi çalışma yapılsa daha yerinde olurmuş bence. çünkü deyimleri biz artık fark etmeden bile yapar haldeyiz. ama atasözleri öyle değil daha bilinçli bi lirikal tercih. nakaratta uzun bi süre topalla gezen aksamak öğrenir demek gibi. ama deyimleri akla gelen ilk mc'den bi kaç lirik arayarak çok rahat bulabiliriz ben hemen keişan elmas yazdım bi baktım karşıma "yüzüm asık" deyimi çıktı daha da okumadım lirikleri belki devamında da vardır. bence çok da sagopa özelinde araştırılacak bi konu değil gibi, deyimler hepimizde var, günlük konuşmamızda da bol bol. ama atasözleri ilginç olabilirmiş.
  paniren | ? | 18.10.2020 02:47
  (#282175)
 5. Sikeyim kullandıklarını, bana icat ettiklerini verin.
  koltukgenerali | ? | 18.10.2020 11:31
  (#282198)
 6. fb | twt | youtube | insta | spotify | anket | uyarı | devlog